00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

POTĘŻNE NARZĘDZIE KOMUNIKACJI

Wielu ludzi nie chce uwierzyć, że najważniejszym aspektem komunikacji międzyludzkiej nie jest słowo mówione lub pisane, a wrażenia sprawiane na osobach, z którymi się komunikujemy. Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, w jaki sposób wyrażamy nasze myśli i jak jesteśmy postrzegani przez otaczających nas ludzi?…

PISMO JAKO OBRAZ

Od zarania dziejów człowiek był istotą zaradną. Jeżeli by nie był, długość jego życia najprawdopodobniej zostałaby skrócona do minimum. Aby poprawić swój standard życia i zaspokoić rosnącą potrzebę komfortu, człowiek musiał intensywnie wykorzystywać dostępne możliwości mózgu. Dużo wcześniej, zanim możemy mówić o śladach pierwszego pisma,…