00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

TŁUMACZ USTNY JAKO MEDIATOR KULTUROWY

W ostatnim czasie rola tłumacza ustnego i mediatora kulturowego zbiega się w wielu dziedzinach. Tłumacz ustny nie tylko przekazuje informacje, lecz również elementy kultury. Język jest w końcu nieodłącznym elementem kultury. We Francji, Włoszech oraz w niektórych częściach Niemiec pojęcia „tłumacz ustny”, „mediator kulturowy” i „pośrednik międzykulturowy” są używane…

TŁUMACZENIA SZEPTANE

Dla jednych to po prostu dziwne, a dla innych dość nienaturalne. Tłumaczenie szeptane jest nadal popularną i niedrogą techniką tłumaczenia. Jeszcze jej nie znasz? Zasadniczo uznawane są dwie główne metody tłumaczenia ustnego – tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne. Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz zaczyna tłumaczyć, gdy mówca…