Przygotowujemy tłumaczenia we wszystkich językach, aby produkty klientów mogły być eksportowane na cały świat wraz z nienagannymi instrukcjami i dokumentami. Podczas tłumaczenia zwracamy uwagę na kompletność, dokładność, zachowanie fachowej terminologii i uwzględnienie międzynarodowych norm. Nasi współpracownicy i tłumacze są wyłącznie rodzimymi użytkownikami danego języka.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tetras Translations oferuje również usługi w zakresie dokumentacji technicznej:

1. Analiza, strukturyzacja i standaryzacja danych

2. Single Source Publishing (publikowanie z jednego źródła — systemy dokumentacji, w przypadku których możliwe jest eksportowanie z pierwotnego źródła do różnych formatów. W tym przypadku wszystkie zmiany dotyczące treści mogą być dokonywane w jednym miejscu. Z jednego źródła można przykładowo generować różne formaty wyjściowe lub identyczne formaty, które różnią się tylko pod względem wyglądu graficznego.)

3. Content Management (kompleks procesów i technologii, który wspiera tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych w każdym dowolnym formacie lub w każdym dowolnym medium.)

4. Szkolenia, seminaria i warsztaty

5. Wyszukiwanie informacji, prace redakcyjne, szata graficzna i ilustracje, Cross-Media-Publishing

6. Utrzymywanie informacji i zarządzanie nimi

Papiere