Vyhotovujeme preklady do všetkých jazykov, aby ste svoje produkty mohli exportovať do celého sveta s dokonalými návodmi a dokumentmi. Pri každom preklade dbáme na úplnosť, presnosť, dodržiavanie odbornej terminológie a zohľadnenie medzinárodných noriem. Naši kolegovia a spolupracovníci sú výhradne rodení hovoriaci príslušného jazyka.

DESKTOP PUBLISHING

Formáty prekladov

Vďaka nášmu programovému vybaveniu dokážeme splniť väčšinu z vašich prianí týkajúcich sa formátov. Vaše podklady spracujeme v špeciálnych programoch a vytvoríme rozsiahlu dokumentáciu. Naše možnosti spracovania zahŕňajú aj naskenovaný materiál alebo obrazové dokumenty.

Ak nemáte k dispozícii originálne zdrojové súbory, preložíme vaše dokumenty aj z PDF formátu. Problém nepredstavuje ani preklad grafík, ktoré boli vytvorené v rôznych CAD aplikáciách.

Okrem prekladu pre vás môžeme texty a grafiky transformovať do formátu pripraveného na tlač, resp. pripraviť na online zverejnenie. Okrem iných spracovávame aj tieto formáty: .doc, .xls, .ppt, .xml, .ildoc, .mif, .pdf, .indd, .p65, .crd, .eps, .ai, .wmf, .pcx, .jpg, .tif, .tga

Desktop Publishing