Vyhotovujeme preklady do všetkých jazykov, aby ste svoje produkty mohli exportovať do celého sveta s dokonalými návodmi a dokumentmi. Pri každom preklade dbáme na úplnosť, presnosť, dodržiavanie odbornej terminológie a zohľadnenie medzinárodných noriem. Naši kolegovia a spolupracovníci sú výhradne rodení hovoriaci príslušného jazyka.

LOKALIZÁCIA

Čo znamená lokalizácia pri prekladoch?

Lokalizácia znamená, že Vaše texty prispôsobíme príslušným kultúrnym a jazykovým osobitnostiam cieľového jazyka. Lokalizácia je u nás automaticky súčasťou procesu vyhotovenia prekladu a zahŕňa napríklad správny spôsob písania formátu dátumu, prepočet jednotiek teploty, hmotnosti a oveľa viac. Zabezpečujeme lokalizáciu (podnikového) softvéru, softvérových aplikácií, internetových stránok, príručiek alebo aj celých dokumentácií.

Translation Memory

Translation Memory Management (TMM, TMS, TM) alebo manažment prekladových pamätí je podstatný krok pri zhotovovaní viacjazyčných dokumentácií. Tetras translations pracuje s rôznymi systémami prekladových pamätí.

V praxi to vyzerá tak, že naši klienti vďaka TMM pri dlhodobej spolupráci ušetria stále viac času a peňazí: Ak ako náš zákazník pravidelne zadávate preklady textov, vytvoríme takzvanú prekladovú pamäť, z ktorej vytvoríme databázu vašich doterajších preložených textov. Túto potom použijeme pri preklade vašich ďalších projektov, ktoré sa nemusia opätovne kompletne prekladať.