Przygotowujemy tłumaczenia we wszystkich językach, aby produkty klientów mogły być eksportowane na cały świat wraz z nienagannymi instrukcjami i dokumentami. Podczas tłumaczenia zwracamy uwagę na kompletność, dokładność, zachowanie fachowej terminologii i uwzględnienie międzynarodowych norm. Nasi współpracownicy i tłumacze są wyłącznie rodzimymi użytkownikami danego języka.

LOKALIZACJA

Co oznacza lokalizacja tłumaczeń?

Lokalizacja oznacza dopasowanie tekstów klienta do kulturowej i językowej specyfiki języka docelowego. Lokalizacja stanowi stały, automatyczny element naszych procesów tłumaczenia i obejmuje przykładowo prawidłowy zapis formatu daty, przeliczenie jednostek temperatury, wagi itd. Oferujemy lokalizację oprogramowania (firmowego), aplikacji, stron internetowych, podręczników oraz całej dokumentacji.

Translation Memory

Translation Memory Management (TMM, TMS, TM) lub zarządzanie pamięcią tłumaczeniową stanowi ważną czynność podczas tworzenia dokumentacji wielojęzykowej. Tetras translations pracuje z różnymi systemami pamięci tłumaczeniowej.

W praktyce oznacza to, że przy dłuższej współpracy nasi klienci dzięki TMM oszczędzają coraz więcej czasu i pieniędzy: Jeżeli jako klient zlecacie nam regularnie teksty do przetłumaczenia, tworzymy wówczas dla Was pamięć tłumaczeniową, z której powstaje baza danych dotychczas przetłumaczonych tekstów. Jest ona stosowana podczas tłumaczenia kolejnych tekstów, które dzięki temu nie muszą być tłumaczone całkowicie od nowa.