00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Narzędzia CAT i QC


Narzędzia CAT i QC oraz narzędzia do zarządzania terminologią

Narzędzia CAT stanowią specjalne oprogramowanie komputerowe, które nie tylko ułatwia proces tłumaczenia tłumaczom, ale przy powtarzających się segmentach tekstu znacznie poprawia jakość tłumaczenia. Stosowanie takich narzędzi skraca czas sporządzenia tłumaczenia i obniża w określonym zakresie koszty przygotowania tłumaczenia. Narzędzia CAT współpracują z różnymi technologiami baz danych i internetowymi oraz rozwiązaniami typu „chmura”, które są w stanie archiwizować teksty w języku wyjściowym, jak i żądane tłumaczenia w języku docelowym.

Np.: SDL Studio 2017 / MemoQ 8 / Across 6.3 / Transit NXT / Passolo 2018

Narzędzia QC

QC (Quality Check) oznacza specjalne oprogramowanie komputerowe, które przyspiesza proces kontroli tłumaczenia dla tłumacza, korektora, menadżera projektu i również dla klienta. Możliwości dostosowania i ustawienia są bardzo elastyczne, tak że możliwe jest dopasowanie całego procesu QC do preferencji klienta.

Np.: Verifika 3.1 / Zewnętrzne moduły kontroli / XBench

Narzędzia do terminologii

Nasi klienci stosują terminologię z różnych specjalistycznych dziedzin. Do przetwarzania danego specjalistycznego języka stosujemy specjalne oprogramowanie. Każdej terminologii poświęcamy niezbędną uwagę oraz regularnie ją korygujemy i aktualizujemy. W terminologicznych bazach danych zapisywane są definicje, wyjaśnienia, a nawet ilustracje dla danych pojęć.

Np.: SDL MultiTerm 2015/2017