00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Organizacje i stowarzyszenia


Organizacje i stowarzyszenia

GALA

Globalization & Localization Association (GALA) — celem tej organizacji jest pełnienie roli rzecznika branży tłumaczeniowej i zasobów dla przedsiębiorstw językowych. Publikacje GALA, szkolenia online, spotkania oraz inne programy sieciowe i rozwojowe pozwalają specjalistom podnosić poziom działań indywidualnych i organizacyjnych, aby sprostać wymogom wielojęzykowych rynków. Firma TETRAS jest członkiem GALA od 2015 roku.

TEKOM

Stowarzyszenie TEKOM Gesellschaft für Technische Kommunikation e. V., do którego dołączyliśmy w 2006 roku, ma za zadanie wzmocnić pozycję redaktorów technicznych. Chce ona sprawić, aby dokumentacje techniczne typu opisy urządzeń technicznych, systemów i instalacji były sporządzane w sposób czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. To branżowe i zawodowe stowarzyszenie oferuje także doradztwo i współpracę w dziedzinie komunikacji technicznej.

EUATC

Jesteśmy członkiem European Union of Associations of Translation Companies — instytucji zrzeszającej krajowe stowarzyszenia biur tłumaczeń z całej Europy. Celem tej organizacji jest promowanie najwyższego standardu jakości i prawidłowych praktyk biznesowych. Pracuje ona nad polepszeniem profesjonalnego wykształcenia tłumaczy w całej Europie.

ATCSK

Słowacka filia TETRAS s. r. o. jest członkiem założonego w 2006 roku stowarzyszenia biur tłumaczeń na Słowacji (ATCSK, Association of Translation Companies of Slovakia). Stowarzyszenie to zrzesza oferentów usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz organizuje między innymi praktyki dla młodych tłumaczy ustnych i pisemnych.