Od zarania dziejów człowiek był istotą zaradną. Jeżeli by nie był, długość jego życia najprawdopodobniej zostałaby skrócona do minimum. Aby poprawić swój standard życia i zaspokoić rosnącą potrzebę komfortu, człowiek musiał intensywnie wykorzystywać dostępne możliwości mózgu.

Dużo wcześniej, zanim możemy mówić o śladach pierwszego pisma, jako pierwsi zręcznością wykazali się fizycznie sprawni myśliwi o silnej szczęce, a ściślej mówiąc za pośrednictwem obrazów. W tym okresie powstawały społeczności prehistorycznych myśliwych/zbieraczy. Prawo istnienia było proste: kto chciał przeżyć, musiał być częścią społeczności. Życia jej członków zależały od przekazywania ważnych praktycznych informacji, jak ruchy zwierząt łownych, dostępność pożywienia lub występowanie podstawowych surowców. Ważne informacje były rozpowszechniane za pomocą prymitywnych znaków: kamieni, fragmentów strzał, wycięć lub wiązek lin.

Od dziesiątek tysięcy lat ludzie przekazują sobie wiadomości na różne sposoby… a od około 5000 lat także przy użyciu pisma. Najstarszym pismem na świecie jest pismo piktograficzne. W przeciwieństwie do malowideł jaskiniowych jego obrazy nie starają się wywołać doświadczenia artystycznego, ale komunikują się z czytelnikiem i zawierają obszerniejszy przekaz. Przedstawmy kilka rodzajów pisma, które są jednymi z najbardziej twórczych i interesujących pod względem artystycznym. Jesteśmy przekonani, że co najmniej jeden rodzaj mógł umknąć Państwa uwadze.

VOYNICH 

W zasadzie jest to 240-stronicowa tajemnica napisana w XV wieku w nierozpoznanym do dzisiaj alfabecie. Ponieważ tekst składa się w części z kolorowych ilustracji, rysunków astronomicznych oraz innych znaków i obrazów, możliwe, że jest to również tekst magiczny. Manuskrypt nadal czeka na rozszyfrowanie

NAXI 

Nauczenie się tego tysiącletniego pisma, które jest używane w południowo-zachodniej chińskiej prowincji, zajmuje około 15 lat. Przypomina trochę komiks, ale jego odczyt jest dosłownie sztuką. Obecnie pismo to jest używane przez niecałą setkę kapłanów.

TIFINAGH 

Wprawdzie alfabet fenicki zanikł około 1700 lat temu, w Afryce północnej alfabet „Tifinagh“ przetrwał do dnia dzisiejszego, a nawet stał się językiem urzędowym Berberów.

PISMO WĘZEŁKOWE 

Sznurki z węzełkami były używane przez Inków prawie 5000 lat temu. Były wykorzystywane podczas przeprowadzania spisu ludności, nakładania podatków oraz w mapach. Archeolodzy uważają, że znaczenie węzłów różnicują litery i cyfry, kolory, położenie, odległości…