Tłumaczenia

Przygotowujemy tłumaczenia w ponad 40 językach, aby produkty klientów mogły być eksportowane na cały świat wraz z nienagannymi instrukcjami i dokumentami.

Podczas tłumaczenia zwracamy uwagę na kompletność, dokładność, zachowanie fachowej terminologii i uwzględnienie międzynarodowych norm.

Nasi współpracownicy i tłumacze są wyłącznie rodzimymi użytkownikami danego języka.


TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Potrzebujecie tłumaczenia technicznego?

Specjalizujemy się w takich branżach jak budownictwo, budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny, elektrotechnika, IT, logistyka, technika przemysłowa, mechanika, hydraulika, fizyka i wiele innych dziedzin technicznych.

Gwarantujemy naszym klientom, że ich dokumenty są opracowywane przez tłumaczy, którzy posiadają wykształcenie techniczne oraz są ekspertami w zakresie skomplikowanych i specjalistycznych terminologii. Tylko w ten sposób możliwe jest przygotowanie odpowiedniego, wykwalifikowanego tłumaczenia o wysokiej jakości. Każde pojęcie ma dokładny i jednoznaczny ekwiwalent, który zostaje spójnie zastosowany w całym tekście tłumaczenia.
Edytowaniem plików w specjalnych programach typu Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker itd. zajmuje się nasz dział ds. grafiki i DTP.

Potrzebujecie tłumaczenia przysięgłego lub tłumaczenia z poświadczeniem notarialnym?

Takiego rodzaju tłumaczenia stanowią specjalną kategorię dokumentów i są wymagane przez urzędy, organizacje państwowe, ambasady itd. Służymy chętnie pomocą we wszystkich sprawach związanych z tłumaczeniami przysięgłymi.

Proces realizacji zlecenia

W momencie zlecenia usług tłumaczeniowych klientowi przydzielany jest indywidualny zespół ekspertów.

 1. Kierownik zespołu zapewnia kompletne wykonanie zlecenia. Przekazuje on zlecenie właściwemu menadżerowi projektu. Ponadto wyjaśnia także indywidualne niejasności z klientem.
 2. Menadżer projektu tworzy projekt tłumaczenia. Do jego zadań należy kontrola kompletności i odpowiedniej struktury tekstu, aby tłumacz mógł rozpoznać całe zdania i akapity.
 3. Menadżer projektu wybiera tłumacza i przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty. Ten proces jest zautomatyzowany, aby zredukować do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.
 4. Tłumacz sporządza tłumaczenie. W razie niejasności zwraca się on do menadżera projektu, który natomiast kontaktuje się z klientem.
 5. Tłumacz wykonuje zlecenie i przesyła gotowe dane do menadżera projektu, który sprawdza je pod kątem kompletności oraz potwierdza otrzymanie danych.
 6. Menadżer projektu wybiera korektora, który otrzymuje także wszystkie niezbędne instrukcje, informacje i pliki referencyjne.
 7. Tłumaczenie zostaje poddane korekcie i wraca do menadżera projektu.
 8. Menadżer projektu ponownie sprawdza kompletność dostarczonych plików i za pomocą zewnętrznego programu przeprowadza 1. poziom kontroli jakości. Wspólnie z korektorem wyjaśnia wykazane niespójności.
 9. Menadżer projektu kontroluje dwujęzyczną wersję tłumaczenia w narzędziu CAT. W razie rozbieżności zasięga on rady korektora.
 10. Gdy wszystkie rozbieżności zostaną wyjaśnione, menadżer projektu eksportuje jednojęzyczny plik i w razie potrzeby przeprowadza dopasowanie układu graficznego.
 11. Jeżeli klient życzy sobie edycji DTP, menadżer projektu przesyła wyeksportowany plik do działu DTP w celu obróbki szaty graficznej.
 12. Gotowy plik powraca do menadżera projektu. Przeprowadza on końcową kontrolę i sprawdza, czy wszystkie wytyczne zostały spełnione. Na koniec przesyła klientowi gotowy, przetłumaczony plik.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tetras Translations oferuje również usługi w zakresie dokumentacji technicznej:

 • Analiza, strukturyzacja i standaryzacja danych
 • Single Source Publishing (publikowanie z jednego źródła — systemy dokumentacji, w przypadku których możliwe jest eksportowanie z pierwotnego źródła do różnych formatów. W tym przypadku wszystkie zmiany dotyczące treści mogą być dokonywane w jednym miejscu. Z jednego źródła można przykładowo generować różne formaty wyjściowe lub identyczne formaty, które różnią się tylko pod względem wyglądu graficznego.)
 • Content Management (kompleks procesów i technologii, który wspiera tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych w każdym dowolnym formacie lub w każdym dowolnym medium.)
 • Szkolenia, seminaria i warsztaty
 • Wyszukiwanie informacji, prace redakcyjne, szata graficzna i ilustracje, Cross-Media-Publishing
 • Utrzymywanie informacji i zarządzanie nimi

LOKALIZACJA

Co oznacza lokalizacja tłumaczeń?

Lokalizacja oznacza dopasowanie tekstów klienta do kulturowej i językowej specyfiki języka docelowego. Lokalizacja stanowi stały, automatyczny element naszych procesów tłumaczenia i obejmuje przykładowo prawidłowy zapis formatu daty, przeliczenie jednostek temperatury, wagi itd. Oferujemy lokalizację oprogramowania (firmowego), aplikacji, stron internetowych, podręczników oraz całej dokumentacji.

Translation Memory

Translation Memory Management (TMM, TMS, TM) lub zarządzanie pamięcią tłumaczeniową stanowi ważną czynność podczas tworzenia dokumentacji wielojęzykowej. Tetras translations pracuje z różnymi systemami pamięci tłumaczeniowej.

W praktyce oznacza to, że przy dłuższej współpracy nasi klienci dzięki TMM oszczędzają coraz więcej czasu i pieniędzy: Jeżeli jako klient zlecacie nam regularnie teksty do przetłumaczenia, tworzymy wówczas dla Was pamięć tłumaczeniową, z której powstaje baza danych dotychczas przetłumaczonych tekstów. Jest ona stosowana podczas tłumaczenia kolejnych tekstów, które dzięki temu nie muszą być tłumaczone całkowicie od nowa.


DESKTOP PUBLISHING

Formaty tłumaczeń

Dzięki naszemu oprogramowaniu możemy sprostać prawie wszystkim preferencjom formatowania klientów. Dokumenty klientów są edytowane bezpośrednio w specjalnych programach, z których następnie tworzymy obszerną dokumentację. Nasze możliwości edytowania obejmują także zeskanowany materiał oraz dokumentację zdjęciową.

Jeżeli klient nie dysponuje oryginalnym plikiem źródłowym, tłumaczymy też dokumenty z formatu PDF. Również tłumaczenie grafik, które zostały sporządzone w różnych aplikacjach CAD, nie stanowi dla nas żadnego problemu.

Dodatkowo do tłumaczeń oferujemy także konwertowanie tekstów i grafik do formatu nadającego się do drukowania lub publikowania online. Oferujemy między innymi edycję następujących formatów: .doc, .xls, .ppt, .xml, .ildoc, .mif, .pdf, .indd, .p65, .crd, .eps, .ai, .wmf, .pcx, .jpg, .tif, .tga