Przygotowujemy tłumaczenia we wszystkich językach, aby produkty klientów mogły być eksportowane na cały świat wraz z nienagannymi instrukcjami i dokumentami. Podczas tłumaczenia zwracamy uwagę na kompletność, dokładność, zachowanie fachowej terminologii i uwzględnienie międzynarodowych norm. Nasi współpracownicy i tłumacze są wyłącznie rodzimymi użytkownikami danego języka.

Panoramablick auf die Großstadt bei Nacht

TŁUMACZENIA

Potrzebujecie tłumaczenia technicznego?

Specjalizujemy się w takich branżach jak budownictwo, budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny, elektrotechnika, IT, logistyka, technika przemysłowa, mechanika, hydraulika, fizyka i wiele innych dziedzin technicznych. Gwarantujemy naszym klientom, że ich dokumenty są opracowywane przez tłumaczy, którzy posiadają wykształcenie techniczne oraz są ekspertami w zakresie skomplikowanych i specjalistycznych terminologii. Tylko w ten sposób możliwe jest przygotowanie odpowiedniego, wykwalifikowanego tłumaczenia o wysokiej jakości. Każde pojęcie ma dokładny i jednoznaczny ekwiwalent, który zostaje spójnie zastosowany w całym tekście tłumaczenia. Edytowaniem plików w specjalnych programach typu Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker itd. zajmuje się nasz dział ds. grafiki i DTP.

Potrzebujecie tłumaczenia przysięgłego lub tłumaczenia z poświadczeniem notarialnym?

Takiego rodzaju tłumaczenia stanowią specjalną kategorię dokumentów i są wymagane przez urzędy, organizacje państwowe, ambasady itd. Służymy chętnie pomocą we wszystkich sprawach związanych z tłumaczeniami przysięgłymi.

Proces realizacji zlecenia

W momencie zlecenia usług tłumaczeniowych klientowi przydzielany jest indywidualny zespół ekspertów.

1. Kierownik zespołu zapewnia kompletne wykonanie zlecenia. Przekazuje on zlecenie właściwemu menadżerowi projektu. Ponadto wyjaśnia także indywidualne niejasności z klientem.

2. Menadżer projektu tworzy projekt tłumaczenia. Do jego zadań należy kontrola kompletności i odpowiedniej struktury tekstu, aby tłumacz mógł rozpoznać całe zdania i akapity.

3. Menadżer projektu wybiera tłumacza i przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty. Ten proces jest zautomatyzowany, aby zredukować do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

4. Tłumacz sporządza tłumaczenie. W razie niejasności zwraca się on do menadżera projektu, który natomiast kontaktuje się z klientem.

5. Tłumacz wykonuje zlecenie i przesyła gotowe dane do menadżera projektu, który sprawdza je pod kątem kompletności oraz potwierdza otrzymanie danych.

6. Menadżer projektu wybiera korektora, który otrzymuje także wszystkie niezbędne instrukcje, informacje i pliki referencyjne.

7. Tłumaczenie zostaje poddane korekcie i wraca do menadżera projektu.

8. Menadżer projektu ponownie sprawdza kompletność dostarczonych plików i za pomocą zewnętrznego programu przeprowadza 1. poziom kontroli jakości. Wspólnie z korektorem wyjaśnia wykazane niespójności.

9. Menadżer projektu kontroluje dwujęzyczną wersję tłumaczenia w narzędziu CAT. W razie rozbieżności zasięga on rady korektora.

10. Gdy wszystkie rozbieżności zostaną wyjaśnione, menadżer projektu eksportuje jednojęzyczny plik i w razie potrzeby przeprowadza dopasowanie układu graficznego.

11. Jeżeli klient życzy sobie edycji DTP, menadżer projektu przesyła wyeksportowany plik do działu DTP w celu obróbki szaty graficznej.

12. Gotowy plik powraca do menadżera projektu. Przeprowadza on końcową kontrolę i sprawdza, czy wszystkie wytyczne zostały spełnione. Na koniec przesyła klientowi gotowy, przetłumaczony plik.