Przygotowujemy tłumaczenia we wszystkich językach, aby produkty klientów mogły być eksportowane na cały świat wraz z nienagannymi instrukcjami i dokumentami. Podczas tłumaczenia zwracamy uwagę na kompletność, dokładność, zachowanie fachowej terminologii i uwzględnienie międzynarodowych norm. Nasi współpracownicy i tłumacze są wyłącznie rodzimymi użytkownikami danego języka.

DESKTOP PUBLISHING

Formaty tłumaczeń

Dzięki naszemu oprogramowaniu możemy sprostać prawie wszystkim preferencjom formatowania klientów. Dokumenty klientów są edytowane bezpośrednio w specjalnych programach, z których następnie tworzymy obszerną dokumentację. Nasze możliwości edytowania obejmują także zeskanowany materiał oraz dokumentację zdjęciową.

Jeżeli klient nie dysponuje oryginalnym plikiem źródłowym, tłumaczymy też dokumenty z formatu PDF. Również tłumaczenie grafik, które zostały sporządzone w różnych aplikacjach CAD, nie stanowi dla nas żadnego problemu.

Dodatkowo do tłumaczeń oferujemy także konwertowanie tekstów i grafik do formatu nadającego się do drukowania lub publikowania online. Oferujemy między innymi edycję następujących formatów: .doc, .xls, .ppt, .xml, .ildoc, .mif, .pdf, .indd, .p65, .crd, .eps, .ai, .wmf, .pcx, .jpg, .tif, .tga

Desktop Publishing