00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

POTĘŻNE NARZĘDZIE KOMUNIKACJI

Wielu ludzi nie chce uwierzyć, że najważniejszym aspektem komunikacji międzyludzkiej nie jest słowo mówione lub pisane, a wrażenia sprawiane na osobach, z którymi się komunikujemy. Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, w jaki sposób wyrażamy nasze myśli i jak jesteśmy postrzegani przez otaczających nas ludzi?…